Підключення до комп’ютера, з яким створено пару (Windows 7)

Перед використанням динаміка обов’язково виконайте такі дії.

 • Залежно від комп’ютера може знадобитися ввімкнути вбудований адаптер BLUETOOTH. Для отримання більш детальної інформації про ввімкнення вбудованого адаптера BLUETOOTH див. інструкції з експлуатації, що постачаються разом із комп’ютером.
 • Якщо для динаміка раніше було створено пару з іншим пристроєм, вимкніть функцію BLUETOOTH на іншому пристрої.
 1. Увімкніть динамік.

  Індикатор (живлення) засвітиться білим.

  Індикатор (BLUETOOTH) починає блимати білим.

  Під час увімкнення динамік намагається встановити підключення BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу з увімкненою функцією BLUETOOTH, підключення BLUETOOTH установлюється автоматично, а індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Якщо необхідно підключити інший пристрій BLUETOOTH, завершіть поточне підключення BLUETOOTH через наразі підключений пристрій BLUETOOTH.

 2. Знайдіть динамік на комп’ютері.
  1. Клацніть кнопку [Start] і виберіть [Devices and Printers].
  2. Двічі клацніть пункт [SRS-XB30].

  3. Перевірте повідомлення [Listen to Music].
   • Якщо відображається повідомлення [Listen to Music]: перейдіть до наступного кроку.
   • Якщо операція [Connecting to Bluetooth service] відбувається автоматично і відображається позначка: підключення завершено. Переконайтеся, що індикатор (BLUETOOTH) на динаміку засвітився білим.

   • Якщо після відображення повідомлення [Searching services] виникає помилка: динамік підключено до іншого пристрою BLUETOOTH, що знаходиться поруч. Відключіть динамік за допомогою підключеного пристрою та повторіть операцію з попереднього кроку (підкрок 2).

  4. Клацніть [Listen to Music].

   Якщо встановлено підключення, відображається позначка.

 3. Переконайтеся, що індикатор (BLUETOOTH) перестав блимати та почав постійно світитися.

  Коли динамік підключено до комп’ютера, індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Можна прослуховувати музику з комп’ютера.

Підказка

 • Описана вище операція є прикладом. Для отримання більш детальної інформації див. інструкції з експлуатації, що постачаються із комп’ютером.
 • Якщо ввімкнено функцію очікування BLUETOOTH, динамік автоматично вмикається за допомогою пристрою BLUETOOTH і встановлюється підключення BLUETOOTH.

Примітка

 • Коли динамік автоматично підключається до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє, функція BLUETOOTH може працювати неправильно. У такому разі завершіть підключення BLUETOOTH за допомогою підключеного пристрою BLUETOOTH і повторно встановіть підключення.
 • Якщо аудіокабель підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, коли динамік і пристрій BLUETOOTH підключені через підключення BLUETOOTH, звук із пристрою, підключеного через BLUETOOTH, не виводиться з динаміка. Щоб прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.