Прослуховування музики із пристрою через підключення BLUETOOTH

Можна прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH і керувати ним з динаміка через підключення BLUETOOTH, якщо підтримуються профілі BLUETOOTH нижче.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — розширений профіль поширення аудіо)

Надає можливість бездротового відтворення високоякісного аудіовмісту.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профіль віддаленого керування аудіо й відео)

Надає можливість налаштування гучності пристрою BLUETOOTH.


Залежно від пристрою BLUETOOTH дії можуть відрізнятися. Також див. інструкцію з експлуатації, що постачається із пристроєм BLUETOOTH.

Примітка

 • Заздалегідь переконайтеся, що гучність на пристрої BLUETOOTH і на динаміку встановлено на помірному рівні, щоб уникнути раптового гучного виведення звуку з динаміка.
 1. Підключіть динамік до пристрою BLUETOOTH.

  Індикатор (BLUETOOTH) засвітиться білим після встановлення підключення BLUETOOTH.

 2. Розпочніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.
 3. Відрегулюйте гучність натисканням кнопок /+ (гучність) на динаміку або за допомогою пристрою BLUETOOTH.

  Коли натискаються кнопки /+ (гучність) на динаміку або регулюється гучність на пристрої BLUETOOTH, індикатор (живлення) блимає один раз або 3 рази білим.

  Під час відтворення можна використовувати кнопки на динаміку для виконання наступних операцій.

  Призупинення

  Натисніть кнопку (відтворення) під час відтворення для призупинення. Натисніть ще раз, щоб скасувати призупинення.

  Перехід до початку наступної композиції

  Натисніть кнопку (відтворення) двічі під час відтворення.

  Перехід до початку поточної композиції

  Натисніть кнопку (відтворення) 3 рази під час відтворення.

Підказка

 • Елемент живлення можна зарядити, коли динамік підключено до розетки змінного струму, незважаючи на те, що динамік використовується.
 • Залежно від пристрою BLUETOOTH може знадобитися налаштувати гучність або параметри виведення аудіо підключеного пристрою.
 • Якщо встановлюється максимальний або мінімальний рівень гучності динаміка, індикатор (живлення) блимає 3 рази.
 • Залежно від пристрою BLUETOOTH може знадобитися налаштувати гучність або параметри виведення аудіо підключеного пристрою.

Примітка

 • Якщо стан підключення слабкий, пристрій BLUETOOTH може неналежним чином реагувати на дії динаміка.
 • За підключення портативного аудіопристрою тощо до гнізда AUDIO IN динаміка під час прослуховування музики через підключення BLUETOOTH динамік автоматично переключається в режим AUDIO IN. У такому разі музика із пристрою BLUETOOTH не виводиться (якщо ввімкнено підключення BLUETOOTH, доступна функція «вільні руки»). Щоб знову прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.
 • Якщо динамік використовується в місці з високою температурою, гучність може зменшитися для захисту елемента живлення.
 • Якщо елемент живлення розряджено, максимальний рівень виведення звуку з динаміка зменшується.