Створення пари та підключення до комп’ютера (Windows 7)

Створення пари — це процес, необхідний для спільної реєстрації інформації на пристроях BLUETOOTH, які потрібно підключити через бездротове підключення.

Для встановлення першого підключення BLUETOOTH необхідно створити пару пристрою з динаміком. Виконайте аналогічні дії, щоб створити пару з іншими пристроями.

Перед початком роботи виконайте дії нижче.

 • Переконайтеся, що комп’ютер підтримує функцію бездротового підключення BLUETOOTH.
 • Розмістіть динамік на відстані не більше 1 м від комп’ютера.
 • Підключіть динамік до розетки змінного струму або достатньо зарядіть елемент живлення.
 • Підготуйте для довідки інструкції з експлуатації, що постачаються з комп’ютером.
 • Зупиніть відтворення на комп’ютері.
 • Зменште гучність на комп’ютері та динаміку, щоб уникнути раптового гучного виведення звуку з динаміка.
 • Увімкніть функцію BLUETOOTH на комп’ютері. Щоб отримати детальну інформацію про активацію функції BLUETOOTH або переконатися, що комп’ютер підтримує функцію BLUETOOTH, див. інструкції з експлуатації комп’ютера.
 • Переведіть динаміки комп’ютера в режим «ON». Якщо для динаміків комп’ютера встановлено режим «Mute (OFF)», звук не буде виводитися через динаміки BLUETOOTH.
  • Динаміки комп’ютера в режимі «Mute (OFF)»

  • Динаміки комп’ютера в режимі «ON»

 1. Увімкніть динамік.

  Індикатор (живлення) засвітиться білим.

  Індикатор (BLUETOOTH) починає блимати білим.

  • Під час першого ввімкнення динаміка після придбання індикатор (BLUETOOTH) почне швидко блимати білим, а динамік автоматично перейде в режим створення пари просто після ввімкнення. Перейдіть до кроку .
  • Під час увімкнення динамік намагається встановити підключення BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу з увімкненою функцією BLUETOOTH, підключення BLUETOOTH установлюється автоматично, а індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Якщо необхідно підключити інший пристрій BLUETOOTH, завершіть поточне підключення BLUETOOTH через наразі підключений пристрій BLUETOOTH.
 2. Натисніть та утримуйте кнопку (живлення) PAIRING, доки не почуєте голосову підказку, а індикатор (BLUETOOTH) не почне швидко блимати білим.

  Динамік перейде в режим створення пари.

 3. Виконайте процедуру створення пари на комп’ютері.
  1. Клацніть кнопку [Start] і виберіть [Devices and Printers].
  2. Клацніть [Add a device].

  3. Виберіть пункт [SRS-XB30] і клацніть [Next].

   Якщо на дисплеї пристрою BLUETOOTH необхідно ввести ключ доступу*, введіть «0000».

   Якщо пункт [SRS-XB30] не відображається на екрані, повторіть процедуру з кроку .

   * Ключ доступу може називатися «кодом-паролем», «PIN-кодом», «числом PIN», «паролем» тощо.

  4. Коли з’явиться наступний екран, клацніть [Close].

   Комп’ютер почне інсталяцію драйвера.

   Під час інсталяції позначка «» відобразиться в нижньому лівому куті значка [SRS-XB30]. Коли позначка «» зникне, інсталяцію драйвера буде завершено. Перейдіть до наступного кроку (підкрок 5).

   Залежно від комп’ютера інсталяція може зайняти деякий час. Якщо інсталяція драйвера триває занадто довго, функція автоматичного вимкнення живлення може призвести до автоматичного вимкнення динаміка. Якщо це станеться, знову ввімкніть динамік.

  5. Двічі клацніть пункт [SRS-XB30] у розділі [Devices].

  6. Клацніть [Listen to Music].

   Коли динамік підключено, відображається позначка.

 4. Переконайтеся, що індикатор (BLUETOOTH) перестав блимати та почав постійно світитися.

  Коли динамік підключено до комп’ютера, індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Можна прослуховувати музику з комп’ютера.

Підказка

 • Для отримання більш детальної інформації щодо використання комп’ютера див. інструкції з експлуатації, що постачаються з комп’ютером.
 • Якщо комп’ютер не має функції бездротового зв’язку BLUETOOTH, необхідно підключити до комп’ютера доступний у продажу адаптер BLUETOOTH.

Примітка

 • Режим створення пари динаміка вимикається приблизно через 5 хвилин, і індикатор (BLUETOOTH) повільно блимає. Однак, якщо відомості про створення пари не зберігаються в динаміку, наприклад за заводських налаштувань, режим створення пари не вимикається. Якщо режим створення пари вимикається до завершення процесу, повторіть дії з кроку .
 • Після створення пари між пристроями BLUETOOTH не потрібно створювати пару між ними ще раз, окрім таких випадків.
  • Відомості про створення пари втрачені після ремонту тощо.
  • Для динаміка вже створено пару з 8 пристроями, і потрібно створити пару ще з одним пристроєм.
   Динамік може створити пару максимум із 8 пристроями. Якщо після створення пари з 8 пристроями додається новий пристрій, він заміняє у списку пар пристрій, підключення до якого відбувалося найдавніше.
  • Відомості про створення пари з динаміком видалено з пристрою BLUETOOTH.
  • Відбувається ініціалізація динаміка.
   Усі відомості про створення пари буде видалено.
 • Динамік може створити пару з кількома пристроями, але музика може одночасно відтворюватися лише з одного пристрою, з яким створено пару.
 • Якщо аудіокабель підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, коли динамік і пристрій BLUETOOTH підключені через підключення BLUETOOTH, звук із пристрою, підключеного через BLUETOOTH, не виводиться з динаміка (доступна функція «вільні руки»). Щоб прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.