Dezactivarea comenzilor din sistem (blocare acces copii)

Puteți dezactiva comenzile (cu excepția(alimentare)) din sistem pentru a preveni utilizarea neavenită de către copii.

  1. Țineți apăsat pe(oprire) din sistem mai mult de 5 secunde.

    [CHILD LOCK ON] apare pe afișaj.

Dezactivarea funcției de blocare acces copii

Țineți apăsat pe(oprire) din sistem mai mult 5 de secunde până ce pe afișaj apare [CHILD LOCK OFF].

Notă

  • Funcția de blocare acces copii va fi oprită automat atunci când deconectați cablul de alimentare c.a. (de la rețea).