Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

  1. Apăsați pe BLUETOOTH/PAIRING din sistem.

    [BT AUDIO] apare pe afișaj.

Notă

  • În funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH, conexiunea prin BLUETOOTH poate fi închisă automat atunci când opriți redarea.