Vizualizarea informațiilor pentru radioul DAB

Apăsați repetat pe DISPLAY.

Puteți vizualiza informațiile după cum urmează:

  • Numele postului

  • Numele emițătorului

  • Bandă de frecvență

  • Intensitatea semnalului

  • DLS (Dynamic Label Segment)