Despre indicatoare

Indicator BLUETOOTH

Aprins Conexiunea prin BLUETOOTH este stabilită.
Se aprinde intermitent de două ori Sistemul intră în modul de asociere.
Se aprinde intermitent încet Sistemul așteaptă un dispozitiv BLUETOOTH la care să se conecteze.

Indicator MEGA BASS

Aprins Modul MEGA BASS este activat.
Stins Modul MEGA BASS este dezactivat.