Recepția FM stereo este zgomotoasă.

  • Pentru a reduce zgomotul static pe un post FM stereo cu semnal slab, apăsați repetat pe REPEAT/FM MODE până ce [ST] se stinge pe afișaj.

    Veți pierde efectul stereo, dar recepția se va îmbunătăți.