Utilizarea temporizatorului de autoînchidere

Sistemul se oprește automat după durata presetată.

  1. Apăsați repetat pe SLEEP pentru a selecta ora dorită.

Anularea temporizatorului de autoînchidere

Apăsați repetat pe SLEEP pentru a selecta [OFF].

Sugestie

  • Pentru a verifica timpul rămas înainte ca sistemul să se închidă, apăsați pe SLEEP.