Postul DAB/DAB+ nu a avut recepție corespunzătoare.

  • Verificați conexiunea antenei DAB/FM, apoi efectuați procedura de scanare inițială DAB.

  • Este posibil ca postul DAB/DAB+ curent să nu fie disponibil.

    Apăsați repetat pe TUNING -/+ pentru a efectua reglajul pe un post diferit.

  • Dacă v-ați mutat în altă zonă, este posibil ca unele posturi/canale să se fi modificat și să nu puteți efectua reglajul pe emisiunile obișnuite. Efectuați procedura de scanare inițială DAB pentru a înregistra din nou conținutul radiodifuzat.