Redarea nu începe de la primul fișier.

  • Setați modul de redare pe redare normală.