Utilizarea ghidării vocale

IMPORTANT: GHIDAREA VOCALĂ PENTRU ACEST SISTEM ESTE DISPONIBILĂ DOAR ÎN LIMBA ENGLEZĂ.

 1. Apăsați pe OPTIONS.
 2. Apăsați repetat pe(sus)/(jos) pentru a selecta [VOICE GUIDANCE], apoi apăsați pe(enter).
 3. Apăsați pe(sus)/(jos) pentru a selecta [ON], apoi apăsați pe(enter).

  Ghidarea vocală este activată.

  Pentru a părăsi meniul cu opțiuni, apăsați pe OPTIONS.

  În funcție de starea sistemului, ghidarea vocală este redată din sistem după cum urmează:

  • La setarea sistemului în modul de asociere: „BLUETOOTH pairing”

  • Când este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH: „BLUETOOTH connected”

  • Când este deconectat de la un dispozitiv BLUETOOTH: „BLUETOOTH disconnected”

  • Când setați modul de ieșire în timpul utilizării funcției Stereo Pair: „Left/Right”

Dezactivarea ghidării vocale

Selectați [OFF] la pasulnumăr 3.

Notă

 • În unele cazuri, poate exista o întârziere în redarea ghidării vocale sau este posibil ca ghidarea vocală să nu funcționeze.