Utilizarea modului de redare

În funcție de disc sau de fișier, este posibil ca funcția să nu se poată executa.

Redarea în ordine secvențială sau ordine aleatorie (redare normală/redare aleatorie) (pentru AUDIO CD/DATA CD)

Când redarea este oprită, apăsați repetat pe PLAY MODE.

Următoarele indicatoare se aprind pe afișaj.

 • (Niciuna): Se redă discul.

 • [FLDR]*: Redă toate fișierele ce pot fi redate din folderul specificat pe disc.

 • [SHUF]: Redă aleatoriu toate fișierele care se pot reda de pe disc.

 • [FLDR SHUF]*: Redă aleatoriu toate fișierele care se pot reda din folderul specificat de pe disc.

* Nu se poate selecta pentru AUDIO CD.

Notă

 • Redarea aleatorie este anulată când:

  • deschideți capacul discului.

  • efectuați transferul sincronizat.

 • Este posibil ca redarea aleatorie să fie anulată când selectați un folder sau o piesă pentru redare.

Repetarea redării (Redare repetată) (pentru AUDIO CD/DATA CD)

Când redarea este oprită, apăsați repetat pe REPEAT/FM MODE.

Următoarele indicatoare se aprind pe afișaj.

 • pictogramă repetare: Repetă toate piesele sau fișierele audio de pe un folder/disc.

 • combinație dintre pictograma de repetare și pictograma număr 1 : Repetă o piesă sau un fișier audio.

Notă

 • Redarea repetată este anulată când:

  • deschideți capacul discului.

  • efectuați transferul sincronizat.