Utilizarea modului de redare

În funcție de fișier, este posibil ca funcția să nu se poată executa.

Redarea în ordine secvențială sau ordine aleatorie (redare normală/redare aleatorie) (pentru USB)

Când redarea este oprită, apăsați repetat pe PLAY MODE.

Următoarele indicatoare se aprind pe afișaj.

  • (Niciuna): Redă de pe dispozitivul USB.

  • [FLDR]: Redă toate fișierele ce pot fi redate din folderul specificat pe dispozitivul USB.

  • [SHUF]: Redă aleatoriu toate fișierele care se pot reda de pe dispozitivul USB.

  • [FLDR SHUF]: Redă aleatoriu toate fișierele care se pot reda din folderul specificat de pe dispozitivul USB.

Notă

  • Redarea aleatorie este anulată când efectuați transferul sincronizat.

  • Este posibil ca redarea aleatorie să fie anulată când selectați un folder pentru redare.

Repetarea redării (Redare repetată) (pentru USB)

Când redarea este oprită, apăsați repetat pe REPEAT/FM MODE.

Următoarele indicatoare se aprind pe afișaj.

  • pictogramă repetare: Repetă toate fișierele audio de pe un folder/dispozitiv USB.

  • combinație dintre pictograma de repetare și pictograma număr 1 : Repetă un fișier audio.

Notă

  • Redarea repetată este anulată când efectuați transferul sincronizat.