Numele nu apare corespunzător.

  • Versiunea ID3 nu se află în versiunea 1 (1.0/1.1) sau versiunea 2 (2.2/2.3).

  • Codurile de caractere care pot fi afișate de acest sistem sunt următoarele:

    • Majuscule (de la A la Z)

    • Numere (de la 0 la 9)

    • Simboluri (< > * + , [ ] \ _)

    Alte caractere apar sub forma [_].