Ștergerea fișierelor audio sau folderelor de pe dispozitivul USB

Puteți șterge fișiere audio sau foldere de pe dispozitivul USB conectat la sistem.

 1. Apăsați repetat pe FUNCTION pentru a selecta [USB].
 2. Apăsați repetat pe(anterior) sau(următor) pentru a selecta fișierul audio pe care doriți să-l ștergeți.

  Numărul piesei apare pe afișaj.

 3. Când redarea este oprită, apăsați pe OPTIONS.

  Meniul cu opțiuni apare pe afișaj.

 4. Apăsați repetat pe(sus)/(jos) pentru a selecta [ERASE], apoi apăsați pe(enter).
 5. Numele fișierului apare pe afișaj, apoi apăsați pe(enter).

  [TRACK ERASE] și [PUSH ENTER] apar pe afișaj.

  Pentru a anula operațiunile de ștergere, apăsați pe(oprire).

 6. Apăsați pe(enter).

  [COMPLETE] apare pe afișaj.

  Dacă nu vedeți niciun fișier după ștergere, [NO MUSIC] apare pe afișaj.

  Pentru a părăsi meniul cu opțiuni, apăsați pe OPTIONS.

Ștergerea unui folder

 1. Apăsați repetat pe FUNCTION pentru a selecta [USB].

 2. Apăsați repetat pe(folder) -/+ pentru a selecta un folder pe care doriți să îl ștergeți.

  Numele folderului apare pe afișaj.

 3. Când redarea este oprită, apăsați pe OPTIONS.

  Meniul cu opțiuni apare pe afișaj.

 4. Apăsați repetat pe(sus)/(jos) pentru a selecta [ERASE], apoi apăsați pe(enter).

 5. Numele folderului apare pe afișaj, apoi apăsați pe(enter).

  [FOLDER ERASE] și [PUSH ENTER] apar pe afișaj.

  Pentru a anula operațiunile de ștergere, apăsați pe(oprire).

 6. Apăsați pe(enter).

  [COMPLETE] apare pe afișaj.

  Dacă nu vedeți niciun fișier după ștergere, [NO MUSIC] apare pe afișaj.

  Pentru a părăsi meniul cu opțiuni, apăsați pe OPTIONS.

Notă

 • Puteți șterge doar fișierul audio acceptat, fișierul în format MP4 și fișierul în format 3GP.

 • Nu puteți șterge fișiere audio sau foldere când s-a selectat redarea aleatorie. Setați modul de redare pe redare normală înainte de a șterge.

 • Nu scoateți dispozitivul USB în timpul operațiilor de ștergere.