Redarea nu începe de la prima piesă/primul fișier.

  • Setați modul de redare pe redare normală.

  • S-a selectat reluarea redării pe disc. Apăsați pe (oprire) de două ori. Apoi, apăsați pe (redare) pentru a începe redarea.