Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv audio extern, etc.

Puteți asculta muzică de un dispozitiv audio extern prin conectarea dispozitivului la sistem cu un cablu audio (nefurnizat).

  1. Apăsați pe VOL (volum) - în mod repetat (sau rotiți VOLUME/DJ CONTROL în sens antiorar în sistem) până ce pe afișaj apare [VOL MIN].
  2. Conectați un dispozitiv audio extern și mufa jack AUDIO IN din sistem printr-un cablu audio.

    Ilustrația prezintă modul de conectare a unui Sistem audio pentru casă cu un cablu audio

  3. Apăsați repetat pe FUNCTION pentru a selecta [AUDIO IN].
  4. Porniți dispozitivul conectat și începeți redarea.
  5. Reglați volumul.

    Ajustați mai întâi volumul sistemului. Dacă volumul este încă prea mic, reglați nivelul volumului pentru dispozitivul conectat.

Sugestie

  • Sistemul poate intra automat în modul de așteptare dacă nivelul de volum al dispozitivului audio conectat extern este prea mic. Reglați volumul dispozitivului. Pentru a opri funcția de intrare automată în modul de așteptare, consultați „Funcția de intrare automată în modul de așteptare”.