Fișierele nu pot fi redate.

  • Datele nu sunt stocate în formatul acceptat.

  • Dispozitivele USB formatate în alte sisteme de fișiere decât FAT12, FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.

    Acest sistem acceptă FAT12, FAT16 sau FAT32, dar este posibil ca unele dispozitive USB să nu accepte toate aceste formate FAT. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale fiecărui dispozitiv USB sau contactați producătorul.

  • Dacă utilizați un dispozitiv USB partiționat, numai fișierele de pe prima partiție pot fi redate.