Activarea sau dezactivarea semnalului BLUETOOTH

Vă puteți conecta la sistem de la un dispozitiv asociat BLUETOOTH când semnalul sistemului BLUETOOTH este setat ca activ. La momentul achiziției, această setare este activată.

  1. Țineți apăsat pe MEGA BASS și VOICE CHANGER din sistem timp de aproximativ 3 secunde.

    [BT ON] sau [BT OFF] apare pe afișaj.

Notă

  • Nu puteți efectua următoarele operațiuni când semnalul BLUETOOTH este dezactivat:

    • Efectuați asocierea și/sau conectarea la dispozitivul BLUETOOTH.

    • Utilizați „Sony | Music Center”.

    • Schimbați codecurile audio BLUETOOTH.