Nu se va emite sunet în timpul redării USB.

  • Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriți sistemul și reconectați dispozitivul USB, apoi porniți sistemul și verificați dacă [USB] apare pe afișaj.