Audiții muzicale fără fir cu două sisteme (funcția Stereo Pair)

Pentru a utiliza această funcție, sunt necesare două sisteme cu același model. Prin conectarea a două sisteme prin conexiunea prin BLUETOOTH, vă puteți bucura de muzică la un nivel superior.

În următorii pași, cele două sisteme sunt descrise ca „sistemul-gazdă” și „sistemul-invitat”.

Notă

 • Pentru a utiliza această funcție, asigurați-vă că „Sony | Music Center” a fost instalată pe dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

 • Asigurați-vă că dispozitivul cu BLUETOOTH s-a asociat și cu sistemul-gazdă, și cu sistemul-invitat. Pentru detalii privind operația de asociere, consultați Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH.

 1. Așezați două sisteme cu același model la distanță de 1 m unul față de celălalt.
 2. Porniți sistemul-gazdă și sistemul-invitat.
 3. Apăsați BLUETOOTH/PAIRING pe sistemul-gazdă și sistemul-invitat pentru a selecta funcția BLUETOOTH.

  [BLUETOOTH] apare pe afișaj.

 4. Conectați sistemul-gazdă și un dispozitiv cu BLUETOOTH prin conexiunea BLUETOOTH. (Consultați Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH.)
 5. Lansați „Sony | Music Center” și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura Stereo Pair pentru sistemul-gazdă și sistemul-invitat.

  [HOST] apare pe afișajul sistemului-gazdă, iar [GUEST] apare pe afișajul sistemului-invitat.

 6. Setați modul de ieșire audio prin „Sony | Music Center” de pe dispozitivul dvs. cu BLUETOOTH.
  • [Stereo mode - right]: Redă sunetul mono al canalului din dreapta de la sistemul-gazdă și canalul din stânga de la sistemul-invitat.

  • [Stereo mode - left]*: Redă sunetul mono al canalului din stânga de la sistemul-gazdă și canalul din dreapta de la sistemul-invitat.

   * Setarea implicită

 7. Începeți redarea de pe dispozitivul cu BLUETOOTH și ajustați volumul.

Sincronizarea setărilor cu Stereo Pair

 • Când s-a realizat o conexiune prin Stereo Pair, următoarele setări din sistemul-invitat sunt sincronizate cu cele din sistemul-gazdă:

  • Volumul

  • MEGA BASS

  • Câmpul de sunet și EQ personalizat

  • Efectul DJ

  • Iluminare

 • Când setările de mai sus sunt modificate pe sistemul-gazdă sau pe sistemul-invitat, setările de pe celălalt sistem sunt sincronizate.

 • Când sistemul-gazdă este oprit, sistemul-invitat se oprește la rândul lui.

Dezactivarea funcției Stereo Pair

Utilizați „Sony | Music Center” și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Sugestie

Notă

 • Când utilizați microfonul sau cântați la chitară prin sistemul-gazdă, sunetul nu va fi transmis prin sistemul-invitat.

 • Următoarele operații nu sunt posibile în sistemul-invitat când utilizați Stereo Pair:

  • Temporizator autoînchidere

  • Intrare automată în modul de așteptare

  • Blocare acces copii

  • Fader vocal, controlul tonalității și modul de punctare

  • Controlarea sistemului cu ajutorul telecomenzii

 • Dacă resetați unul dintre cele două sisteme în timp ce utilizați funcția Stereo Pair, nu uitați să închideți și celălalt sistem.