Audiții muzicale cu iluminare (Speaker Light)

Sistemul se aprinde în timpul audiției muzicale, pentru a anima atmosfera. La momentul achiziției, această setare este activată.

  1. Apăsați repetat pe PARTY LIGHT pe durata redării pentru a selecta [LED ON].

    Părțile sistemului ilustrate mai jos se aprind.

  2. Apăsați repetat pe LIGHT MODE pentru a selecta modul de iluminare dorit.

    Modul de Iluminare este diferit atunci când este activată funcția Party Chain fără fir sau Stereo Pair.

Dezactivarea iluminării

Apăsați repetat pe PARTY LIGHT pentru a selecta [LED OFF].

Sugestie

  • Puteți utiliza și SPEAKER LIGHT din sistem pentru a selecta [LED ON]/[LED OFF].

Notă

  • Nu priviți direct în componenta generatoare de lumină când iluminarea este activată.

  • În cazul în care luminozitatea este deranjantă, porniți luminile din cameră sau opriți iluminarea.

  • Puteți activa sau dezactiva iluminarea atunci când demonstrația este pornită.