Utilizarea funcției de standby pentru BLUETOOTH

Modul standby pentru BLUETOOTH îi permite sistemului să se activeze automat când realizați o conexiune BLUETOOTH de la un dispozitiv BLUETOOTH. La momentul achiziției, această setare este dezactivată.

  1. Apăsați pe OPTIONS.
  2. Apăsați repetat pe (sus)/(jos) pentru a selecta [BT STBY], apoi apăsați pe(enter).
  3. Apăsați repetat pe (sus)/(jos) pentru a selecta setarea, apoi apăsați pe(enter).
    • [ON]: Sistemul pornește automat chiar și atunci când sistemul este în modul de așteptare.

    • [OFF]: Oprit.

Părăsirea meniului cu opțiuni

Apăsați pe OPTIONS.