Audiție radio FM

Înainte de a asculta radioul FM, trebuie să conectați o antenă filară DAB/FM (furnizată) la borna DAB/FM ANTENNA din sistem și reglați pe un post FM pe care doriți să îl ascultați.

  1. Conectați antena filară DAB/FM la borna DAB/FM ANTENNA din sistem.

    Extindeți antena pe orizontală. Mențineți antena departe de cablul de alimentare c.a. (de la rețea) și cablul USB pentru a evita interferențele.

  2. Apăsați repetat pe FUNCTION pentru a selecta [TUNER FM].
  3. Țineți apăsat pe TUNING -/+ până când frecvența începe să se schimbe pe afișaj.

    Scanarea se oprește automat când sistemul se reglează pe un post. [ST] (exclusiv pentru programe stereo FM) se aprinde pe afișaj. Dacă scanarea nu se oprește, apăsați pe(oprire) pentru a opri scanarea. Apoi, efectuați reglajul manual (mai jos).

Pentru reglaj manual

Apăsați repetat pe TUNING -/+ pentru a regla pe un post care doriți să îl ascultați.

Sugestie

  • Pentru a reduce zgomotul static pe un post FM stereo cu semnal slab, apăsați repetat pe REPEAT/FM MODE până ce [ST] se stinge pe afișaj. Veți pierde efectul stereo, dar recepția se va îmbunătăți.