Звук телевізора не виводиться через систему.

  • Перевірте тип і підключення кабелю HDMI або аудіокабелю, під’єднаного до системи і телевізора.

  • Якщо телевізор сумісний з реверсивним звуковим каналом, переконайтесь, що систему підключено до ARC-сумісного роз'єму HDMI IN телевізора. Якщо звук і далі не виводиться або якщо звук переривається, під’єднайте аудіокабель (не додається), утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP, а потім встановіть [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] в [OFF].

  • Якщо телевізор несумісний з реверсивним звуковим каналом, звук телевізора не буде виводитися через систему навіть при підключенні системи до роз’єму HDMI IN телевізора. Для виведення звуку телевізора через систему під’єднайте аудіокабель (не додається).

  • Переключіть функцію системи на [TV].

  • Збільшіть гучність на системі.

  • Залежно від порядку ввімкнення телевізора і системи, систему може бути приглушено і на дисплеї системи буде висвічуватися [] (приглушення). Якщо таке станеться, увімкніть спочатку телевізор, а потім систему.

  • Встановіть настройку динаміків телевізора (BRAVIA) на аудіосистему. Див. інструкцію з експлуатації телевізора стосовно налаштування телевізора.