Використання голосової вказівки

ВАЖЛИВО: ГОЛОСОВА ВКАЗІВКА ДЛЯ ЦІЄЇ СИСТЕМИ ДОСТУПНА ТІЛЬКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.

 1. Натисніть OPTIONS.
 2. Натискайте повторно(вгору)/(вниз) для вибору [VOICE GUIDANCE], а потім натисніть(введення).
 3. Натисніть(вгору)/(вниз) для вибору [ON], а потім натисніть(введення).

  Активується голосова вказівка.

  Для виходу з меню опцій натисніть OPTIONS.

  Залежно від стану системи голосові вказівки виводяться системою наступним чином:

  • При налаштуванні системи в режим сполучення: «BLUETOOTH pairing»

  • При підключенні до пристрою BLUETOOTH: «BLUETOOTH connected»

  • При відключенні від пристрою BLUETOOTH: «BLUETOOTH disconnected»

Для деактивації голосової вказівки

Виберіть [OFF] у пункті цифра 3.

Для регулювання рівня звуку голосової вказівки

 1. Натисніть OPTIONS.

 2. Натискайте повторно(вгору)/(вниз) для вибору [SAMPLER], а потім натисніть(введення).

 3. Натискайте повторно(вгору)/(вниз) для регулювання рівня голосової вказівки, а потім натисніть(введення).

  Для виходу з меню опцій натисніть OPTIONS.

Примітка

 • Рівень гучності голосової вказівки змінюється відповідно до рівня гучності системи. Однак у деяких випадках рівень гучності голосової вказівки може не змінюватися.

 • У деяких випадках може виникати затримка під час виведення голосової вказівки або голосова вказівка може не працювати.