Не вдається відтворити файли.

  • Дані не зберігаються в підтримуваному форматі.

  • Перед відтворенням переконайтесь у тому, що вибрано правильну настройку MEDIA MODE.