Пересилання музики з диска

Ви можете пересилати музику з диска (тільки диск AUDIO CD або MP3) на пристрій USB, підключений до порту (USB) на системі.

Цією системою файли пересилаються в аудіоформаті MP3.

Примітка стосовно контенту з захистом від копіювання

Використання музики, що пересилається, обмежено тільки приватним користуванням. Використання музики поза цим обмеженням потребує дозволу власників авторських прав.

Примітка

 • Не витягуйте пристрій USB під час операції пересилання. Це може призвести до спотворення даних на пристрої USB або пошкодити сам пристрій USB.

 • Файли MP3 пересилаються з тим самим бітрейтом, що й оригінальні файли.

 • При пересиланні з AUDIO CD можна вибрати бітрейт перед пересиланням.

 • Якщо лоток для дисків відкрито, операція пересилання по USB заборонена.

 1. Підключіть переносний пристрій USB до порту(USB) на системі.

  Примітка

  • Ви можете використовувати адаптер USB (не додається) для підключення пристрою USB до системи, якщо пристрій USB неможливо вставити в порт(USB) на системі.

 2. Натисніть OPTIONS.

  На дисплеї з’явиться меню опцій.

 3. Натискайте повторно(вгору)/(вниз) для вибору [BIT RATE], а потім натисніть(введення).
 4. Натискайте повторно(вгору)/(вниз), щоб вибрати потрібний бітрейт, а потім натисніть(введення).
  • [128 KBPS]: Закодовані файли MP3 мають менший розмір файла і нижчу якість аудіосигналу.

  • [256 KBPS]: Закодовані файли MP3 мають більший розмір файла, але вищу якість аудіосигналу.

  Натисніть OPTIONS для виходу з меню.

 5. Натискайте повторно FUNCTION для вибору [DVD/CD], а потім завантажте диск.
 6. Підготуйте джерело звуку.
  • Синхронне пересилання: Пересилання всіх доріжок або файлів MP3 з диска на пристрій USB.

   Якщо система автоматично почне відтворення, двічі натисніть(стоп), щоб повністю зупинити відтворення.

   У разі зупинення відтворення натискайте повторно PLAY MODE для вибору потрібного режиму відтворення.

  Примітка

  • Якщо пересилання даних почалося при довільному відтворенні або повторному відтворенні, режим обраного відтворення автоматично зміниться на звичайне відтворення.

  • Пересилання REC1: Пересилання однієї доріжки або файла MP3 під час відтворення.

   Виберіть доріжку або файл MP3, який потрібно переслати, а потім почніть відтворення.

 7. Натисніть REC TO USB.

  На дисплеї з’явиться [PUSH ENTER].

 8. Натисніть(введення).

  Розпочнеться пересилання, а потім на дисплеї з’явиться [DO NOT REMOVE]. Не витягуйте пристрій USB до завершення пересилання.

  Після завершення пересилання система виконає наступні дії:

  • Синхронне пересилання:

   Диск автоматично зупиниться.

  • Пересилання REC1:

   Продовжиться відтворення наступної доріжки або файлу на диску.

Щоб зупинити пересилання

Натисніть(стоп).

Примітка

 • Ви не можете пересилати файли MP3 з відформатованого диска UDF (універсальний дисковий формат) на пристрій USB.

 • Під час пересилання звук не виводиться.

 • Інформація CD-TEXT не передається створеним файлам MP3.

 • Пересилання зупиниться автоматично, якщо:

  • на пристрої USB під час пересилання закінчився вільний простір.

  • кількість аудіофайлів або папок на пристрої USB досягло межі, яку система може розпізнати.

 • Якщо папка або файл, які ви намагаєтеся переслати, вже існують на пристрої USB з тим самим іменем, після імені додається порядковий номер без перезапису оригінальної папки або файла.

 • Під час пересилання неможливо виконувати такі операції:

  • Відкривання лотка для дисків.

  • Вибір іншої доріжки чи файлу.

  • Призупинення відтворення або пошук потрібного місця на доріжці або файлі.

  • Переключення функції.

 • При пересиланні музики в WALKMAN® за допомогою програми «Media Manager for WALKMAN» обов’язково виконуйте пересилання у форматі MP3.

 • При підключенні WALKMAN® до системи обов’язково виконуйте підключення після того, як індикація [Creating Library] або [Creating Database] на WALKMAN® зникне.

Правила створення папок і файлів

Максимальна кількість файлів MP3, які можна створити.

 • 298 папок

 • 650 файлів у папці

 • 650 файлів у папці REC1-CD або REC1-MP3

Залежно від конфігурації файлів або папок ці кількості можуть відрізнятися.

При пересиланні на пристрій USB створюється папка [MUSIC] безпосередньо під [ROOT]. Папки і файли створюються всередині цієї папки [MUSIC] залежно від методу та джерела пересилання даних наступним чином:


Синхронне пересилання

 • При пересиланні всіх доріжок з AUDIO CD

  Ім’я папки: [CDDA0001]*

  Ім’я файла: [TRACK001]*

 • При пересиланні файлів MP3 з диска

  Ім’я папки: Таке саме, як і на джерелі

  Ім’я файла: Таке саме, як і на джерелі

Пересилання REC1

 • При пересиланні доріжки з AUDIO CD

  Ім’я папки: [REC1-CD]

  Ім’я файла: [TRACK001]*

 • При пересиланні файла MP3 з диска

  Ім’я папки: [REC1-MP3]

  Ім’я файла: Таке саме, як і на джерелі

* Після цього папкам і файлам послідовно присвоюються номери.