Відтворення пристрою USB

 1. Натискайте повторно FUNCTION для вибору [USB].
 2. Підключіть пристрій USB до порту(USB) на системі.
 3. Натисніть MEDIA MODE для вибору [MUSIC] або [VIDEO].
 4. Натисніть(відтворення), щоб почати відтворення.

Інші операції

Залежно від файла ця функція може не працювати.

Щоб Дія
Зупинити відтворення Натисніть(стоп).
Призупинити відтворення Натисніть(пауза).
Відновити відтворення або повернутися до звичайного відтворення Натисніть(відтворення).
Скасувати місце відновлення Двічі натисніть(стоп).
Вибрати файл Натисніть(попередній) або(наступний) під час відтворення.
Або, утримуючи натиснутою SHIFT, натискайте цифрові кнопки, а потім натисніть(введення).
Вибрати папку Натискайте повторно(папка) -/+.
Знайти швидко потрібне місце в режимі прискореного прокручування вперед або назад (пошук за позначкою) Натисніть(прискорене прокручування назад) або(прискорене прокручування вперед) під час відтворення. Натисніть(відтворення), щоб розпочати відтворення. Щоразу з натисненням(прискорене прокручування назад) або(прискорене прокручування вперед) швидкість відтворення змінюється.
Змініть виведення звуку

Натискайте повторно AUDIO під час відтворення.

 • [STEREO]: Стереозвук

 • [1/L]/[2/R]: Монофонічний звук лівого або правого каналу

Виконати відтворення з певного файла

 1. Натискайте повторно MEDIA MODE для вибору [MUSIC] або [VIDEO] на екрані телевізора.

 2. Натисніть SEARCH для відображення списку папок на екрані телевізора.

 3. Натискайте повторно(вгору)/(вниз) для вибору потрібної папки.

 4. Натисніть(введення) для відображення списку файлів на екрані телевізора.

  Для повернення до списку папок натисніть RETURN.

 5. Натискайте повторно (вгору)/(вниз) для вибору потрібного файлу, а потім натисніть(введення).

Примітка

 • Ви можете використовувати адаптер USB (не додається) для підключення пристрою USB до системи, якщо пристрій USB неможливо вставити в порт(USB) на системі.