Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH

Під час сполучення з двома або більше пристроями BLUETOOTH виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

Перед керуванням системою обов’язково зробіть наступне:

 • Розташуйте пристрій BLUETOOTH у межах 1 м від системи.

 • Зупиніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

 • Зменшіть гучність пристрою BLUETOOTH і системи, щоб уникнути раптового виведення гучного звуку через систему. Залежно від пристрою BLUETOOTH гучність пристрою може бути синхронізована з системою.

 • Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, яка додається до пристрою BLUETOOTH.

 1. Виберіть функцію BLUETOOTH.
  1. Натисніть(живлення), щоб увімкнути систему.

  2. Натискайте повторно FUNCTION доти, доки на дисплеї не з’явиться [BLUETOOTH].

  Підказка

  • Якщо в системі немає інформації про сполучення (наприклад, якщо функція BLUETOOTH використовується вперше після придбання), на дисплеї буде мигати [PAIRING] і система перейде в режим сполучення. Перейдіть до пунктуцифра 3.

  • При ввімкненні система спробує встановити з’єднання по BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH, який був підключений останнім. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу і його функцію BLUETOOTH включено, з’єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і назва пристрою BLUETOOTH з’явиться на дисплеї. У цьому випадку виключіть функцію BLUETOOTH або вимкніть живлення пристрою BLUETOOTH, підключеного в поточний момент.

 2. Утримуйте натиснутою BLUETOOTH/PAIRING на системі більше 3 секунд, поки на дисплеї не почне мигати [PAIRING].

 3. Виконайте процедуру сполучення на пристрої BLUETOOTH для виявлення системи.

  Коли список виявлених пристроїв з’явиться на дисплеї пристрою BLUETOOTH, виберіть [MHC-V73D].

  Виконайте цей пункт протягом 5 хвилин, інакше сполучення буде скасовано. У такому випадку повторіть процедуру, починаючи з пунктуцифра 2.

  Якщо необхідно ввести ключ доступу* на дисплеї пристрою BLUETOOTH, введіть [0000].

  * Ключ доступу також може називатися як «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

 4. Встановіть з’єднання по BLUETOOTH з пристрою BLUETOOTH.

  Після встановлення з’єднання по BLUETOOTH назва пристрою BLUETOOTH з’явиться на дисплеї і висвітиться індикатор BLUETOOTH.

Для скасування операції сполучення

Утримуйте натиснутою BLUETOOTH/PAIRING на системі більше 3 секунд, поки на дисплеї не з’явиться [BT AUDIO].

Для видалення інформації про сполучення

Ви можете видалити всю інформацію про сполучення шляхом перезавантаження системи.

Підказка

 • Докладніше про роботу пристрою BLUETOOTH див. інструкцію з експлуатації, яка додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

 • Система є сумісною для пристроїв Apple iOS з iOS 11.0 або пізнішою версією.

 • Після сполучення пристроїв BLUETOOTH в їхньому повторному сполученні немає необхідності, за винятком наступних випадків:

  • Інформацію про сполучення видалено після ремонту тощо.

  • Система вже має сполучення з 8 пристроями і потрібно виконати сполучення з іншим пристроєм.

   З цією системою може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою після того, як вже сполучено 8 пристроїв, пристрій, сполучений раніше за всіх, буде замінено на новий.

  • Інформацію про сполучення системи видалено з пристрою BLUETOOTH.

  • Після перевстановлення системи вона може не встановити з’єднання з iPhone/iPod. У такому випадку видаліть на iPhone/iPod інформацію про сполучення системи, а потім виконайте процедуру сполучення ще раз.

  • Систему може бути сполучено з кількома пристроями, однак одночасно відтворювати музику можливо тільки з одного сполученого пристрою.