Пристрій USB не розпізнано.

  • Вимкніть систему і повторно під’єднайте пристрій USB, а потім увімкніть систему.

  • Пристрій USB не працює належним чином. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB cтосовно вирішення цієї проблеми.