Припинення з’єднання по BLUETOOTH (після використання)

  1. Торкніться BLUETOOTH/PAIRING на системі.

    На дисплеї з’явиться [BT AUDIO].

Примітка

  • Залежно від пристрою BLUETOOTH, з’єднання по BLUETOOTH може бути припинено автоматично під час зупинки відтворення.