Немає звуку.

  • Відрегулюйте гучність.

  • Перевірте під’єднання додаткового обладнання, за наявності.

  • Увімкніть під’єднане обладнання.

  • Вимкніть систему, від’єднайте шнур живлення змінного струму (мережевий шнур), потім знову під’єднайте його і увімкніть систему.