Виконання швидкого налаштування

Перед користуванням системою можна виконати мінімум базових регулювань під час швидкого налаштування.

 1. Підключить систему до телевізора. (Див. Підключення телевізора.)
 2. Увімкніть телевізор та виберіть вхід відповідно до з’єднання.
 3. Натисніть(живлення), щоб увімкнути систему.
 4. Натискайте повторно FUNCTION для вибору [DVD/CD].

  У нижній частині екрана телевізора з’явиться довідкове повідомлення [Press ENTER to run QUICK SETUP.].

  Примітка

 5. Натисніть(введення), не завантажуючи диск.

  На екрані телевізора з’явиться [LANGUAGE SETUP]. Пункти, що відображаються, можуть відрізнятися залежно від країни або регіону.

 6. Натискайте повторно(вгору)/(вниз) для вибору мови, а потім натисніть(введення).

  На екрані телевізора з’явиться [VIDEO SETUP].

 7. Натискайте повторно(вгору)/(вниз), щоб вибрати настройку відповідно до типу телевізора, а потім натисніть(введення).

  Після появи на екрані телевізора [QUICK SETUP is complete.] система готова до відтворення.

Для завершення швидкого налаштування

Утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.

Для зміни настройки вручну

Див. Настройки меню.