Підключення телевізора

Перед під’єднанням кабелів переконайтесь у тому, що шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) від’єднано.

Малюнок, що показує, як потрібно з’єднувати телевізор та домашню аудіосистему за допомогою кабелю HDMI

літера A: Високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet (не додається)

Малюнок, що показує, як потрібно з’єднувати телевізор та домашню аудіосистему за допомогою аудіокабелю

літера B: Аудіокабель (не додається)

Виберіть способи підключення залежно від роз’ємів на телевізорі.

Доступний вхідний роз’єм на телевізорі Роз’єм HDMI з «ARC»*1 Роз’єм HDMI без «ARC» Без Роз’єм HDMI
Для перегляду відео літера A літера A Недоступно
Для прослуховування звуку телевізора*2 літера A літера B літера B

*1 Функція реверсивного звукового каналу (ARC) забезпечує для телевізора відтворення звуку через систему просто за допомогою підключення по кабелю HDMI. Для встановлення функції ARC на цій системі див. Настройки меню. Щоб перевірити сумісність функції ARC телевізора, див. інструкцію з користування цим телевізором.

*2 Для прослуховування звуку телевізора натискайте повторно FUNCTION для вибору [TV].

Для зміни системи кольорового телебачення (крім моделей для Латинської Америки, Бразилії, Європи та Росії)

Встановіть систему кольорового телебачення залежно від системи телевізора.

Кожного разу при виконанні описаної нижче процедури система кольорового телебачення буде змінюватися наступним чином:

NTSCPAL

Скористайтесь регуляторами на системі для виконання цієї операції.

  1. Натисніть(живлення), щоб увімкнути систему.

  2. Кілька разів торкніться FUNCTION для вибору [DVD/CD].

  3. Утримуйте натиснутими MIC ECHO і MEGA BASS більше 3 секунд.

    На дисплеї з’явиться [NTSC] або [PAL].

Підказка

  • Ви можете насолоджуватися звуком аудіо/відеоапаратури через систему. (Див. Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо.)

  • У випадку низького рівня аудіовиходу системи при підключенні додаткового обладнання, спробуйте відрегулювати настройки аудіовиходу на підключеному обладнанні. Це може покращити рівень аудіовиходу. Докладніше див. інструкцію з експлуатації обладнання.

Примітка

  • Не підключайте цю систему до телевізора через відеодеку.

  • Якщо аудіосигнали, які подаються на Роз’єм HDMI OUT (TV) ARC системи, відрізняються від сигналів 2-канальної лінійної PCM, на дисплеї системи з’явиться повідомлення [CODE 01] та [SGNL ERR]. (Див. Про повідомлення.)