Видалення аудіофайлів або папок на пристрої USB

Ви можете видаляти аудіофайли або папки на пристрої USB, підключеному до системи.

 1. Натискайте повторно FUNCTION для вибору [USB].
 2. Натискайте повторно MEDIA MODE для вибору [MUSIC].
 3. Коли відтворення зупинено, натисніть OPTIONS.

  На дисплеї з’явиться меню опцій.

 4. Натискайте повторно(вгору)/(вниз) для вибору [ERASE], а потім натисніть(введення).

  На екрані телевізора відобразиться список папок.

 5. Натискайте повторно(вгору)/(вниз) для вибору папки, а потім натисніть(введення).

  На екрані телевізора відобразиться список файлів.

 6. Натискайте повторно(вгору)/(вниз) для вибору аудіофайлів, які потрібно видалити, а потім натисніть(введення).

  Якщо вам потрібно видалити всі аудіофайли в папці, виберіть [ALL TRACKS] у списку.

  На дисплеї з’являться [FOLDER ERASE] або [TRACK ERASE] та [PUSH ENTER].

  Для скасування операцій видалення натисніть(стоп).

 7. Натисніть(введення).

  На дисплеї з’явиться [COMPLETE].

  Для виходу з меню опцій натисніть OPTIONS.

Примітка

 • Ви можете видалити тільки підтримуваний аудіофайл, файл формату MP4 і файл формату 3GP.

 • Якщо вибрано довільне відтворення, видаляти аудіофайли або папки неможливо. Перед видаленням встановіть режим звичайного відтворення.

 • Якщо відкрито лоток для дисків, операція видалення заборонена.

 • Не витягуйте пристрій USB під час операцій видалення.