Використання режиму відтворення

Залежно від диска або файла ця функція може не працювати.

Відтворення в послідовному порядку або довільному порядку (звичайне відтворення/довільне відтворення) (для AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

У разі зупинки відтворення натискайте повторно PLAY MODE.

 • [DISC]*1: Відтворення диска.

 • [FOLDER]*2: Відтворюються всі файли, які можна відтворювати, у вказаній папці на диску.

 • [DISC (SHUFFLE)]: Довільне відтворення всіх аудіофайлів на диску.

 • [FOLDER (SHUFFLE)]*2: Довільне відтворення всіх аудіофайлів у вказаній папці на диску.

*1 Настройка за замовчуванням

*2 Неможливо вибрати для AUDIO CD.

Примітка

 • На дисплеї вимкнуться [FLDR] та [SHUF] при встановленні звичайного відтворення в [DISC].

 • На дисплеї висвітиться [FLDR] при встановленні звичайного відтворення в [FOLDER].

 • На дисплеї висвітиться [SHUF] при встановленні довільного відтворення в [DISC (SHUFFLE)].

 • На дисплеї висвітяться [FLDR] та [SHUF] при встановленні довільного відтворення в [FOLDER (SHUFFLE)].

 • Довільне відтворення неможливо виконати для відеофайлів.

 • Довільне відтворення буде скасовано, якщо:

  • відкрити лоток для дисків.

  • виконати синхронне пересилання.

  • змінити настройку MEDIA MODE.

 • Довільне відтворення може бути скасовано під час вибору папки або доріжки для відтворення.

Відтворення повторно (повторне відтворення) (для DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)

Натискайте повторно REPEAT/FM MODE.

Залежно від типу диска або файла, деякі настройки можуть бути недоступні.

 • [OFF]*: Повторне відтворення не виконується.

 • [ALL]: Повторення всіх доріжок або файлів у вибраному режимі відтворення.

 • [DISC]: Повторення всього контенту (тільки DVD VIDEO і VIDEO CD).

 • [TITLE]: Повторення поточного заголовка (тільки DVD VIDEO).

 • [CHAPTER]: Повторення поточного розділу (тільки DVD VIDEO).

 • [TRACK]: Повторення поточної доріжки.

 • [FILE]: Повторення поточного відеофайла.

* Настройка за замовчуванням

Для скасування повторного відтворення

Натискайте повторно REPEAT/FM MODE для вибору [OFF].

Примітка

 • На дисплеї висвічується [значок повтору], коли режим повторного відтворення встановлено в [ALL] або [DISC].

 • На дисплеї висвічується [комбінація значка повтору та значка цифри 1], коли режим повторного відтворення встановлено в [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] або [FILE].

 • Ви не можете виконувати повторне відтворення під час відтворення VIDEO CD з функцією PBC.

 • Залежно від диска DVD VIDEO ви не можете виконувати повторне відтворення.

 • Повторне відтворення буде скасовано, якщо:

  • відкрити лоток для дисків.

  • вимкнути систему (тільки DVD VIDEO і VIDEO CD).

  • переключити функцію (тільки DVD VIDEO і VIDEO CD).

  • виконати синхронне пересилання.

  • змінити настройку MEDIA MODE.