Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо

Ви можете прослуховувати музику зовнішнього аудіопристрою, підключивши пристрій до системи за допомогою аудіокабелю (не додається).

  1. Натискайте повторно(гучність) - (або торкайтесь VOLUME - на системі) доти, доки на дисплеї не з’явиться [VOL MIN].
  2. Підключіть зовнішній аудіопристрій до гнізда (TV) AUDIO IN на системі за допомогою аудіокабелю.

    Малюнок, що показує, як потрібно з’єднувати аудіопристрій та домашню аудіосистему за допомогою аудіокабелю

  3. Натискайте повторно FUNCTION для вибору [AUDIO IN].
  4. Ввімкніть підключений пристрій і почніть відтворення.
  5. Відрегулюйте гучність.

    Спочатку відрегулюйте гучність на системі. Якщо рівень гучності все ще занадто низький, відрегулюйте рівень гучності на підключеному пристрої.

Підказка

  • Якщо рівень гучності підключеного зовнішнього аудіопристрою занадто низький, система може автоматично перейти в режим очікування. Відрегулюйте рівень гучності пристрою. Для виключення функції автоматичного переходу в режим очікування див. «Функція автоматичного переходу в режим очікування».