Вимкнення живлення (Режим очікування)

  1. Натисніть(живлення).

    На дисплеї почне мигати [STANDBY].