Про індикатори

Індикатор BLUETOOTH

Висвічується З'єднання по BLUETOOTH встановлено.
Мигає двічі поспіль Система перейшла в режим сполучення.
Повільно мигає Система очікує пристрою BLUETOOTH для підключення.

Індикатор MEGA BASS

Висвічується Режим MEGA BASS включено.
Вимкнений Режим MEGA BASS виключено.