Відсутній звук під час відтворення з USB.

  • Пристрій USB підключений неправильно. Вимкніть систему і повторно підключіть пристрій USB, потім увімкніть систему і перевірте, чи з’явилося на дисплеї [USB].