Відтворення диска

Ви можете відтворити диск на системі, виконавши наступні пункти.

 1. Натискайте повторно FUNCTION для вибору [DVD/CD].
 2. Торкніться(відкрити/закрити) на системі, щоб відкрити лоток для дисків, і помістіть диск етикеткою догори на лоток для дисків.

 3. Ще раз торкніться(відкрити/закрити) на системі, щоб закрити лоток для дисків.

  Не закривайте примусово лоток для дисків, оскільки це може призвести до виникнення несправності.

 4. Якщо диск у форматі DATA CD/DATA DVD, натискайте повторно MEDIA MODE для вибору [MUSIC] або [VIDEO].
 5. Натисніть (відтворення), щоб розпочати відтворення.

Інші операції

Залежно від диска або файла ця функція може не працювати.

Щоб Дія
Зупинити відтворення Натисніть(стоп).
Призупинити відтворення Натисніть(пауза).
Відновити відтворення або повернутися до звичайного відтворення Натисніть(відтворення).
Скасувати місце відновлення Двічі натисніть(стоп).
Вибрати доріжку, файл, розділ або сцену Натисніть(попередній) або(наступний) під час відтворення.
Або утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, а потім натисніть(введення).
Вибрати папку Натискайте повторно(папка) -/+.
Відобразити заголовок DVD Натисніть DVD TOP MENU.
Переглянути меню DVD Натисніть DVD/TUNER MENU.
Знайти швидко потрібне місце в режимі прискореного прокручування вперед або назад (пошук за позначкою) Натисніть(прискорене прокручування назад) або(прискорене прокручування вперед) під час відтворення. Щоразу з натисненням(прискорене прокручування назад) або(прискорене прокручування вперед) швидкість відтворення змінюється.
Виконати покадровий перегляд (уповільнене відтворення) Натисніть(пауза), а потім натисніть(повільне відтворення назад) або(повільне відтворення вперед). Щоразу з натисненням(повільне відтворення назад) або(повільне відтворення вперед) швидкість відтворення змінюється.

Виконати відтворення з певного файла

 1. Натискайте повторно MEDIA MODE для вибору [MUSIC] або [VIDEO] на екрані телевізора.

 2. Натисніть SEARCH для відображення списку папок на екрані телевізора.

 3. Натискайте повторно(вгору)/(вниз) для вибору потрібної папки.

 4. Натисніть(введення) для відображення списку файлів на екрані телевізора.

  Для повернення до списку папок натисніть RETURN.

 5. Натискайте повторно (вгору)/(вниз) для вибору потрібного файлу, а потім натисніть(введення).