Відсутнє зображення/звук при підключенні до Роз’єм HDMI OUT (TV) ARC.

  • Змініть настройку в [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Проблема може бути вирішена.

  • Обладнання, що підключено до Роз’єм HDMI OUT (TV) ARC, не відповідає формату аудіосигналу. У такому випадку встановіть [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] в [PCM].

  • Спробуйте наступне:

    • Вимкніть та знову ввімкніть систему.

    • Вимкніть та знову ввімкніть підключене обладнання.

    • Від’єднайте і знову під’єднайте кабель HDMI.