Пересилання даних завершується помилкою.

  • Пристрій USB неправильно відформатовано. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB cтосовно форматування.

  • Вимкніть систему та від’єднайте пристрій USB. Якщо пристрій USB має перемикач живлення, вимкніть пристрій USB, а потім повторно ввімкніть після від’єднання його від системи. Потім виконайте пересилання даних ще раз.

  • Якщо операції пересилання та видалення даних повторюються багато разів, файлова структура на пристрої USB стає фрагментованою. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB cтосовно вирішення цієї проблеми.

  • Під час пересилання даних було від’єднано пристрій USB або вимкнено живлення системи. Видаліть частково пересланий файл і виконайте пересилання ще раз. Якщо це не вирішить проблему, то можливо, пристрій USB несправний. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB cтосовно вирішення цієї проблеми.