Чути сильний гул, шум або спотворений звук.

  • За наявності перешкод між системою і пристроєм BLUETOOTH усуньте перешкоди або уникайте їх.

  • За наявності поблизу обладнання, яке генерує електромагнітне випромінювання, наприклад пристрій бездротової локальної мережі, інший пристрій BLUETOOTH або мікрохвильова піч, перемістіть їх подалі.

  • Зменшіть гучність на підключеному пристрої BLUETOOTH.