Використання функції очікування BLUETOOTH

Режим очікування BLUETOOTH дозволяє системі автоматично вмикатися при встановленні з’єднання по BLUETOOTH з пристрою BLUETOOTH. На момент придбання цю настройку виключено.

  1. Натисніть OPTIONS.
  2. Натискайте повторно (вгору)/(вниз) для вибору [BT STBY], а потім натисніть(введення).
  3. Натискайте повторно (вгору)/(вниз) для вибору настройки, а потім натисніть(введення).
    • [ON]: Система автоматично вмикається, навіть якщо вона перебуває в режимі очікування.

    • [OFF]: Виключено.

Для виходу з меню опцій

Натисніть OPTIONS.