Om indikatoren

Indikatoren blinker rødt, blåt eller orange for at angive forskellige statusser.

: Lyser blåt/: Lyser rødt/: Lyser orange/-: Slukker


Indikator (blå/rød) ved siden af -knappen

Tænder

 • Når du tænder for headsettet ved at trykke på og holde -knappen inde i ca. 2 sekunder, når headsettet er slukket.

  - (blinker to gange)

Slukker

 • Når du slukker for headsettet ved at trykke på og holde -knappen inde i ca. 2 sekunder, når headsettet er tændt.

  (lyser i ca. to sekunder)

BLUETOOTH-statusindikator

 • Tilknytningstilstand

  (Når du trykker på og holder -knappen inde i ca. 7 sekunder, når headsettet er slukket)

 • Ikke tilsluttet

  - - - - - - (intervaller på ét sekund)

 • Tilslutningsprocessen er fuldført

  (blinker hurtigt i ca. fem sekunder)

 • Tilsluttet

  - - - (interval på ca. fem sekunder) ---

 • Indgående opkald

Indikator for lydkvalitetstilstand

 • Prioritet på lydkvalitet

  - - - -

 • Prioritet på stabil tilslutning

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se "Skifte lydkvalitetstilstanden".

Indikator for resterende batteriopladning

 • High

  - - - -

 • Medium

  - -

 • Lav (skal oplades)

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se "Kontrol af resterende batteriopladning".

Opladning

 • Under opladning

Other

 • Initialisering er fuldført

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se "Initialisering af headsettet for at gendanne fabriksindstillinger [58]".

Indikator (orange) ved siden af knappen BASS EFFECT

Baseffektfunktion

 • Baseffekt tændt
 • Baseffekt slukket
  - - - - -

For yderligere oplysninger henvises til "Brug af baseffektfunktionen".

Tip

 • Når den resterende batteriopladning bliver lav, skifter indikatoren fra blå til rød, bortset fra tilknytningstilstand.