Det kan du bruge appen "Sony | Headphones Connect" til

Når du installerer appen "Sony | Headphones Connect" på din smartphone, kan du gøre følgende.

  • Få vist headsettets resterende batteriopladning
  • Indstille CLEAR BASS (elektrobasforstærker)
  • Vælge lydeffekttilstanden (VPT)

Du kan få flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL. Du kan også kontrollere tidsplanen for app-udgivelser, tilhørende enheder osv.

http://www.sony.net/hpc/

CLEAR BASS- og lydeffektindstillingen med appen kan også tændes/slukkes med knappen BASS EFFECT på headsettet.

Tip

  • Elektrobasforstærkeren og lydeffektindstillingen med appen huskes af headsettet. Når du én gang har indstillet appen, kan du også nyde lydeffekten fra enheden uden appen installeret ved hjælp af baseeffektfunktionen på headsettet.
  • Betjeningen af appen "Sony | Headphones Connect" afhænger af lydenheden. Appens specifikationer og skærmdesign kan ændres uden forudgående varsel.