Tilslutning med en tilknyttet iPhone

 1. Lås skærmen på iPhonen op, hvis den er låst.
 2. Tænd headsettet.

  Tryk på og hold -knappen nede i ca. 2 sekunder.

  Kontroller, at indikatoren blinker blåt, når du slipper knappen. Du hører stemmeguiden "Power on" (Tændt).

  Når headsettet tændes, hører du stemmeguiden "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH tilsluttet), hvis det automatisk har oprettet tilslutning til den senest tilsluttede enhed.

  Kontroller tilslutningsstatussen på din iPhone. Fortsæt til trin 3, hvis den ikke er tilsluttet.

 3. Vis de enheder, der er tilknyttet iPhonen.
  1. Vælg [Settings].
  2. Tryk på [Bluetooth].

  3. Tryk på [] for at skifte til [] (aktiver BLUETOOTH-funktionen).

 4. Tryk på [MDR-XB950B1].

  Du hører stemmeguiden "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH tilsluttet).

Tip

 • Ovenstående fremgangsmåde er et eksempel. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med din iPhone.
 • Hvis iPhonen var tilsluttet headsettet sidste gang, den blev anvendt, oprettes der en HFP/HSP-tilslutning, når du aktiverer headsettet. Når headsettet er aktiveret, kan du oprette en A2DP-tilslutning (musikafspilning) ved at trykke på knappen .

Bemærk

 • Hvis den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed er placeret i nærheden af headsettet, vil headsettet muligvis oprette automatisk tilslutning til enheden, blot der tændes for headsettet. I dette tilfælde skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden eller slukke enheden.
 • Hvis du ikke kan tilslutte BLUETOOTH-enheden til headsettet, skal du deaktivere tilknytning på BLUETOOTH-enheden og udføre tilknytningen igen. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen, der fulgte med BLUETOOTH-enheden.